Gói cước

1 tháng
6 tháng
12 tháng
Free

0

VNĐ

150 trang VB / tháng
Miễn phí
Số hóa văn bản
Trial

0

VNĐ

300 trang VB / tháng
Miễn phí
Số hóa văn bản
Cấu hình bóc tách thông tin
Sử dụng thư viện văn bản
Reader_5

3.500.000

VNĐ

5.000 Trang văn bản
Số hóa văn bản
Cấu hình bóc tách thông tin
Sử dụng thư viện văn bản
Hỗ trợ kỹ thuật
Reader_10

6.850.000

VNĐ

10.000 Trang văn bản
Số hóa văn bản
Cấu hình bóc tách thông tin
Sử dụng thư viện văn bản
Hỗ trợ kỹ thuật
Reader_50

33.500.000

VNĐ

50.000 Trang văn bản
Số hóa văn bản
Cấu hình bóc tách thông tin
Sử dụng thư viện văn bản
Hỗ trợ kỹ thuật
Enterprise

Liên hệ

Tuỳ chọn trang văn bản
Liên hệ
Số hóa văn bản
Cấu hình bóc tách thông tin
Sử dụng thư viện văn bản
Hỗ trợ kỹ thuật
*Lưu ý:
  • Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.
  • Trường hợp khách hàng có nhu cầu gói lớn hơn hoặc có nhu cầu về bóc tách thông tin văn bản, giấy tờ theo nghiệp vụ đề nghị liên hệ với VNPT IT để xây dựng chính sách giá phù hợp
Go to top