Tính năng

Trợ lý AI xử lý văn bản

Thư viện bóc tách đa dạng

VNPT Smart Reader cung cấp đa dạng các loại văn bản đã được cấu hình bóc tách các trường thông tin và được training với nguồn dữ liệu lớn. Các loại văn bản trong thư viện sẵn sàng đáp ứng đa dạng các lĩnh vực như: Hành chính, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Giáo dục, Pháp luật,...

Số hoá văn bản

Ứng dụng công nghệ OCR, sản phẩm VNPT Smart Reader cho phép người dùng số hóa văn bản, tài liệu với độ chính xác lên đến 99,9%. Đặc biệt có thể OCR với các văn bản có bảng, văn bản nhiều trang, văn bản có nền hoa văn,...

Trích xuất thông tin văn bản

Ứng dụng công nghệ NLP, sản phẩm cho phép người dùng chủ động cấu hình các trường thông tin bóc tách trên nền tảng OCR Platform. Sau khi thực hiện cấu hình các trường thông tin, người dùng có chuyển đổi dưới dạng API để dễ dàng tích hợp với sản phẩm dịch vụ của khách hàng.

Kiểm tra độ chính xác và cảnh báo của các trường thông tin

Các trường thông tin được bóc tách trả về kèm theo độ chính xác và cảnh báo để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lại tính chính xác của các thông tin trả về.

Go to top