Usecases
Chính phủ
Số hóa các giấy tờ hồ sơ cũ trong kho dữ liệu
Số hóa các hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh tại các bộ ban ngành, đơn vị tiếp nhận yêu cầu
Số hóa các tài liệu/hồ sơ văn kiện, nghị quyết, chỉ thị… phục vụ cho việc lưu trữ, tra cứu, khai thác trong đơn vị
Bóc tách thông tin các văn bản hành chính (Công văn, Quyết định, Nghị định, Thông tư,...)
Phân loại các loại giấy tờ như công văn, quyết định, các loại giấy tờ thủ tục hành chính, sổ đỏ,.... để làm tiền đề thực hiện các bước OCR hoặc Bóc tách thông tin giấy tờ
Tài chính - Ngân hàng -
Bảo hiểm
Bóc tách văn bản, thu thập và lưu trữ dữ liệu các loại giấy tờ front-end (Như mở thẻ, mở tài khoản, thanh toán....)
Bóc tách, phân loại, lưu trữ và khai thác dữ liệu các loại giấy tờ hệ thống back-end, tích hợp vào các phần mềm của ngân hàng
Bóc tách thông tin giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kinh doanh,...tích hợp cùng các nghiệp vụ check thông tin, fraud check để xác thực khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp giúp đăng ký tài khoản giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,...
Bóc tách các loại chứng từ thanh toán quốc tế như Sale invoice, VAT invoice, Sale contract, L/C,... lấy kết quả thông tin kết hợp với luồng RPA tự động hóa quy trình để thực hiện lệnh giao dịch thanh toán quốc tế
Giáo dục
Bóc tách kết quả trên các bài thi
Bóc tách thông tin của các mẫu đơn như đơn nhập học đầu vào, đơn xác nhận,...
Bóc tách thông tin của các văn bản hành chính như Quyết định, Công văn,...
Bóc tách thông tin bảng điểm
Số hóa bài giảng điện tử, tài liệu, học liệu
Y tế
Trích xuất thông tin của người thăm khám trên các loại giấy tờ tuỳ thân như CMND/CCCD, sổ khám bệnh... để đẩy nhanh quá trình đăng ký thông tin và phân loại bệnh nhân
Số hóa bệnh án điện tử
Số hóa giấy tờ quy trình lưu hành thuốc,…
Công nghệ thông tin/ICT
OCR văn bản với độ chính xác cao đặc biệt với chữ Tiếng Việt, tốc độ bóc tách nhanh để sử dụng làm tiền đề xây dựng lớp số hóa Bóc tách văn bản
Bóc tách thông tin trong Hóa đơn VAT, hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho, lấy kết quả thông tin tự động kiểm tra thông tin, xác thực hóa đơn điện tử
Go to top